Tuyển sinh sau đại học năm 2019 đợt 2

28/05/2019

Tuyển sinh sau đại học năm 2019 đợt 2 trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019 đợt 2 và hướng dẫn khai hồ sơ đối với các ứng viên có nhu cầu đăng ký.

 

Tuyển sinh sau đại học năm 2019

Theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 với số lượng 500 học viên cao học và 15 nghiên cứu sinh các ngành, chuyên ngành kèm theo chỉ tiêu sự kiến như sau:

I.Tuyển sinh cao học (đào tạo trình độ thạc sĩ)

1.Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

2.Điều kiện văn bằng để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

 • Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng kí dự thi;
 • Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần phải học bổ sung kiến thức (kết thúc trước ngày 15 tháng 8 năm 2019);
 • Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng kí dự thi đạt loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, đạt loại trung bình khá trở xuống phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc; thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác dự thi ngành Quản lý kinh tế và ngành Quản lý đất đai phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng kí dự thi kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ.

3.Thời gian đào tạo

1.5 – 2 năm

4.Các môn thi tuyển

Toán cao cấp, Tiếng Anh, môn Cơ sở.

Thí sinh có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau được miễn thi môn Tiếng Anh:

 1. Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương trình độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung Châu Âu chung trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự thi, bao gồm:
 • Chứng chỉ tiếng Anh IELTS do British Council, IDP Australia và University of Cambridge cấp;
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ tiếng Anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;
 • Các chứng chỉ tiếng Anh khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 nêu trong Phụ lục III của thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT;
 • Chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B1 theo Khung Châu Âu chung về ngoại ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp;
 1. Bằng tốt nghiệp đại học được đào tạo ở nước ngoài bằng tiếng Anh;
 2. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ (tiếng Anh);

5.Hồ sơ dự thi

Đơn xin dự thi; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bảo sao bằng tốt nghiệp đại học; 3 ảnh cỡ 3x4 và 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

II. Tuyển sinh nghiên cứu sinh (đào tạo trình độ tiến sĩ)

1.Hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển

2.Điều kiện dự tuyển

a.Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ phù hợp ngành đăng kí dự tuyển;

b.Có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

c.Có đề cương về dự định nghiên cứu.

d.Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu tình lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

e.Trình độ ngoại ngữ: Thí sinh phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
 • Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức kháo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển;
 • Người dự tuyển đáp ứng quy định tại mục a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh hoặc đáp ứng quy định tại mục b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khac tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại phụ lục II của Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT) theo quy định tại mục c do một tổ chức khảo thí quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt nhưng vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

f.Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

 • Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

3.Thời gian đào tạo:

Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm liên tục.

Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung được liên tục được, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu kể từ khí có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

4.Hồ sơ dự tuyển:

Đơn xin dự tuyển; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm, Bằng tố nghiệp cao học và bảng điểm; Chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ; Bản khai các công trình khoa học cùng bản sao các công trình đó; Đề cương về dự định nghiên cứu; Thư giới thiệu dự tuyển; Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự; 03 ảnh cỡ 3x4 và 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, điện thoại liệ hệ.

Xem chi tiết ngành xét tuyển và chỉ tiêu trong file dưới đây!

Việt An

File đính kèm