Lễ tiếp nhận tài trợ thiết bị đo thân nhiệt tự động của Công ty Dahua Technology Việt Nam

14/05/2020

Ngày 11/4 tại phòng họp Thuận Thành, trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lễ tiếp nhận thiết bị đo thân nhiệt tự động do công ty Dahua Technology Việt Nam tài trợ từ sự kết nối của Tập đoàn Sunshine. Thiết bị tài trợ được sử dụng cho mục đích đo thân nhiệt tự động của người lao động và người học tại trường, trong nỗ lực đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bênh Covid 19.

Tham dự lễ tiếp nhận tài trợ, phía trường Đại học Mỏ - Địa chất có GS. TS. Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng, PGS. TS. Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng, và một số trưởng bộ phận chức năng; Đại diện công ty Dahua Technology Việt Nam là ông Leo Feng, Phó quản lý Bộ phận kinh doanh hải ngoại cùng các cộng sự; Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sunshine - ông Lê Nhỏ và các cộng sự.

GS. TS. Trần Thanh Hải đã thay mặt nhà trường cảm ơn sự hỗ trợ của Công ty Dahua Technology Việt Nam và Tập đoàn Sunshine trong nỗ lực cam kết cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam phòng chống dịch bệnh. GS. TS. Trần Thanh Hải đánh giá cao cố gắng của các bên liên quan để thiết bị được lắp đặt kịp thời khi toàn bộ cán bộ giảng viên, người lao động, và sinh viên của trường Đại học Mỏ - Địa chất quay trở lại làm việc bình thường tại trường, và mong muốn Nhà trường và doanh nghiệp có thể tăng cường hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện Công ty Dahua Technology Việt Nam trao bảng tài trợ tượng trưng tới GS. TS. Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ông Leo Feng (ngoài cùng bên trái) Đại diện công ty Dahua Technology Việt Nam và ông Lê Nhỏ Đại diện Tập đoàn Sunshine trao tài trợ tượng trưng tới GS. TS. Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đại diện công ty Dahua Technology Việt Nam cho biết công ty là thành viên của tập đoàn Dahua Technology, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ giám sát, phục vụ cho phát triển các thành phố thông minh, vận hành doanh nghiệp và các nhu cầu khác của khách hàng. Công ty nỗ lực giới thiệu các thành tựu tới cộng đồng và hy vọng sẽ được hợp tác với trường Đại học Mỏ - Địa chất trong tương lai.

GS. TS. Trần Thanh Hải và các cán bộ của nhà trường cùng Đại diện công ty Dahua Technology Việt Nam và Tập đoàn Sunshine kiểm tra thiết bị đo thân nhiệt tự động do công ty tài trợ

P. HTQT