Danh mục thủ tục hành chính một cửa

09/09/2019

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: - Sáng từ 8h00 - 11h00                          Download biểu mẫu

                                                                                           - Chiều từ 13h00 - 14h00

TT

Tên thủ tục hành chính

Bàn giải quyết

T/gian

(ngày)

Trang

Thủ tục 1

Trình ký các văn bản, giấy tờ giải quyết các công việc hành chính đối với các tập thể, cá nhân trong và ngoài Trường

Hành chính, Văn thư

0,5N

1

Thủ tục 2

Chứng thực bản sao từ bản chính văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ, bảng điểm

Hành chính, Văn thư

0,5N

1

Thủ tục 3

Phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

Hành chính, Văn thư

15N

1

Thủ tục 4

Kiểm tra kết quả học tập

Hành chính, Văn thư

5N

1

Thủ tục 5

Nhập học trở lại đối với sinh viên nghỉ học tạm thời

Đào tạo

3N

2

Thủ tục 6

Thôi học

Đào tạo

7N

2

Thủ tục 7

Học chương trình thứ 2

Đào tạo

5N

2

Thủ tục 8

Nghỉ học tạm thời

Đào tạo

7N

2

Thủ tục 9

Mở lớp theo yêu cầu

Đào tạo

5N

2

Thủ tục 10

Ghép lớp

Đào tạo

5N

2

Thủ tục 11

Rút bớt học phần

Đào tạo

3N

3

Thủ tục 12

Xác nhận học phần tương đương, học phần thay thế

Đào tạo

5N

3

Thủ tục 13

Xác nhận học phần tự chọn không tham gia tính điểm

Đào tạo

3N

3

Thủ tục 14

Đi thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp

Đào tạo

7N

3

Thủ tục 15

Đổi địa điểm thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp

Đào tạo

7N

3

Thủ tục 16

Làm đồ án tốt nghiệp

Đào tạo

5N

4

Thủ tục 17

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Đào tạo

7N

4

Thủ tục 18

Cấp lại bảng điểm

Đào tạo

3N

4

Thủ tục 19

Cấp giấy chứng nhận đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Đào tạo

3N

4

Thủ tục 20

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thay bằng đã mất

Đào tạo

7N

4

Thủ tục 21

Cấp lại mật khẩu đăng ký học phần

Đào tạo

1N

5

Thủ tục 22

Hiệu chỉnh thông tin hồ sơ

Đào tạo

3N

5

Thủ tục 23

Xác nhận thông tin theo yêu cầu

Công tác Sinh viên

2N

5

Thủ tục 24

Xác nhận làm thẻ xe buýt

Công tác Sinh viên

2N

5

Thủ tục 25

Xác nhận chế độ chính sách tại địa phương

Công tác Sinh viên

7N

5

Thủ tục 26

Cấp giấy giới thiệu

Công tác Sinh viên

2N

5

Thủ tục 27

Vay vốn Ngân hàng chính sách

Công tác Sinh viên

2N

6

Thủ tục 28

Xác nhận là Sinh viên không vi phạm kỷ luật

Công tác Sinh viên

2N

6

Thủ tục 29

Xác nhận là Sinh viên đã từng học tại trường

Công tác Sinh viên

2N

6

Thủ tục 30

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, xét trợ cấp xã hội

Công tác Sinh viên

-

6

Thủ tục 31

Đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm thân thể

Công tác Sinh viên

-

7

Thủ tục 32

Đề nghị cấp lại thẻ sinh viên

Công tác Sinh viên

7N

7

Thủ tục 33

Xác nhận điểm rèn luyện

Công tác Sinh viên

5N

7

Download biểu mẫu tại đây