Chương trình học giả FullBright Việt Nam 2019

10/07/2018

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2019.

Điều kiện dự tuyển: Ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam bắt buộc phải:

- Có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn);

- Là công dân Việt Nam;

- Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ;

Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ. Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên bắt buộc phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ va tuyển chọn của chương trình. Ứng viên yêu cầu phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu:

1. Hiện đang giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ, hoặc đã được nhận học bổng Fulbright trong thời gian năm năm vừa qua.

2. Đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/Học giả Nghiên cứu trong vòng hai năm vừa qua.

Thời gian học bổng: 

Ứng viên có thể chọn học bổng năm (05) tháng hoặc chín (09) tháng

- Ứng viên chọn học bổng 5 tháng bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2019 hoặc tháng 1/2020;

- Ứng viên chọn học bổng 9 tháng bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2019.

Hồ sơ dự tuyể đầy đủ bao gồm:

1. Đơn dự tuyển trực tuyến;

2. Đề cương nghiên cứu;

3. Thư mục nghiên cứu;

4. Lý lịch khoa học;

5. Thư giới thiệu (yêu cầu đủ 3 thư giới thiệu);

6. Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích ứng viên nên có, nhưng không bắt buộc).

Lưu ý: Ứng viên truy cập và hoàn thành hồ sơ tại:  https://iie.embark.com/apply/visitingscholars

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ nộp trực tuyến mới được coi là hợp lệ.

 Các dạng học bổng:

- Giảng dạy

- Nghiên cứu

- Giảng dạy hoặc Nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ đều phù hợp để nộp hồ sơ.

Trường tiếp nhận tại  Mỹ: Bất cứ trường/viện tiếp nhận phù hợp tại Mỹ

Hạn nộp:  17:00, ngày 15 tháng 10 năm 2018 (theo giờ VN)

Liên hệ:  Cô Đỗ Thu Hương - Trợ lý Chương trình

ĐT: (024) 3850-5000 x 6225

Email:  VNFulbright@state.gov

Website: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/