Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-13ĐT do TS Lê Ngọc Ánh làm chủ nhiệm

10/02/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sự phát triển địa chất và trầm tích giai đoạn kainozoi sớm (Eocen – Oligocen) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực đông bắc bể sông Hồng" mã số B2017-MDA-13ĐT do TS Lê Ngọc Ánh làm chủ nhiệm

Mã số: B2017-MDA-13ĐT

Thời gian thực hiện: 2017-2019

Chủ nhiệm đề tài: TS Lê Ngọc Ánh

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 14 tháng 02 năm 2020 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Làm sáng tỏ đặc điểm địa chất và trầm tích giai đoạn Kainozoi sớm (Eocen-Oligocen) và ý nghĩa của chúng đối với việc hình thành các tích tụ dầu khí khu vực lô 102 và 106, Đông Bắc bể Sông Hồng

Tính mới và sáng tạo:

Áp dụng linh hoạt phương pháp minh giải địa chấn địa tầng kết hợp với nghiên cứu địa hóa từ kết quả của một giếng mới để làm sáng tỏ đặc điểm trầm tích và phân bố ở khu vực Bắc bể Sông Hồng giai đoạn Kainozoi sớm. Đặc biệt nghiên cứu đã đi sâu vào phân tích khu vực Hàm Rồng và có những đánh giá chi tiết cụ thể cho khu vực này.

Kết quả nghiên cứu:

Xây dựng được khung địa tầng cho khu vực nghiên cứu, đánh giá đặc điểm địa hóa, môi trường trầm tích và tiềm năng dầu khí khu bắc bể Sông Hồng. Có những đánh giá chi tiết về địa tầng phân tập khu vực Hàm Rồng.

- Khoanh vùng được khu vực có triển vọng dầu khí cao.

Góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu của giảng viên, cán bộ về chuyên môn địa chất dầu khí.

 Sản phẩm của đề tài:

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài: 01 bộ

- Mặt cắt địa chấn – địa chất ở Đông Bắc bể Sông Hồng: 04

- Bản đồ đẳng dày, bản đồ cấu trúc, bản đồ dự báo môi trường trầm tích trong Oligocen: 04

- Sơ đồ phân vùng triển vọng đối tượng Eocen-Oligocen: 01

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus: 1 bài

- Bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành: 1 bài

- Báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế: 2 bài

- Đào tạo sau đại học: 02 thạc sỹ đã bảo vệ, hỗ trợ 01 NCS đã bảo vệ

- Hướng dẫn sinh viên làm NCKH: 04 nhóm, trong đó 1 nhóm được giải nhất tại tiểu ban và 1 nhóm được tham gia báo cáo điển hình tại phiên toàn thể.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Trường ĐH Mỏ - Địa chất: Đưa kết quả nghiên cứu vào bài giảng, giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành dầu khí và địa chất

- Tổng công ty tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP).

Phòng KHCN

Các bài viết khác