Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến,72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân

19/12/2016

09h00 :Thứ Năm ngày 22/12/2016 Lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2016 sẽ diễn ra tại phòng họp Phổ Yên (310) do Phó Hiệu truỏng Bùi Xuân Nam chủ trì. Thành phần tham dự: BGH; đại diện lãnh đạo các phòng, ban , trung tâm; CBVC khoa GDQP, sĩ quan dự bị; Hội viên Hội Cựu chiến binh đương chức và giấy mời