Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-06ĐT do PGS.TS Ngô Xuân Thành chủ nhiệm

02/02/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu bản chất kiến tạo các đá mafic, siêu mafic và tiềm năng sinh khoáng Cu-Ni và nhóm platin liên quan trong bể Sông Hiến - An Châu, Đông Bắc”

Mã số: B2016-MDA-06ĐT 

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Ngô Xuân Thành 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 14h00' ngày 06 tháng 02 năm 2018 (Thứ 3)

Địa điểm: Phòng họp Phổ Yên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Mục tiêu đề tài là làm sáng tỏ bản chất kiến tạo các đá mafic, siêu mafic giai đoạn Paleozoi muộn – Mesozoi sớm trong bể Sông Hiến – An Châu và liên hệ với tiến hóa kiến tạo các bồn trũng và nghiên cứu loại hình và tiềm năng khoáng hóa Cu-Ni-PGE liên quan đến các đá mafic, siêu mafic trong bể Sông Hiến – An Châu..

Tính mới và sáng tạo: Các vấn đề thạch luận nguồn gốc và điều kiện kiến tạo của các đá mafic, siêu mafic trong đới An Châu – Sông Hiến và vai trò của nó trong lịch sử phát triển kiến tạo khối Đông Dương được làm sáng rõ. Lần đầu tiên có sự kết hợp nghiên cứu đồng bộ thành phần vật chất của đá, quặng nhằm luận giải kiến tạo – sinh khoáng liên quan trong khu vực. Điều kiện kiến tạo hình thành bồn trũng An Châu – Sông Hiến được làm rõ trên cơ sở nghiên cứu các thành tạo magma liên quan đến giai đoạn hình thành trầm tích trong khu vực.

Kết quả của hướng nghiên cứu này sẽ làm rõ về các vấn đề còn nghi ngờ trên từ đó góp phần cho các luận giải các vấn đề địa chất, kiến tạo, sinh khoáng trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả này không những có ý nghĩa trong việc hoàn thiện lý luận địa chất kiến tạo khu vực mà nó còn góp phần cho các nghiên cứu về magma, sinh khoáng, cấu trúc khu vực góp phần cho định hướng nghiên cứu tài nguyên địa chất, quy hoạch khoáng sản, định hướng nghiên cứu địa chất, kiến tạo, sinh khoáng khu vực trong tương lai.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: Làm sáng tỏ được bản chất kiến tạo các đá mafic, siêu mafic giai đoạn Paleozoi muộn - Mesozoi sớm trong bể Sông Hiến - An Châu, liên hệ được đặc điểm magma với tiến hóa kiến tạo các bồn trũng và bước đầu nghiên cứu loại hình & tiềm năng khoáng hóa Cu-Ni-PGE liên quan đến các đá mafic, siêu mafic trong bể Sông Hiến - An Châu.

Sản phẩm của đề tài:

- Sơ đồ tiến hóa kiến tạo liên quan đến sinh khoáng Cu-Ni-platin khu vực liên quan đến đối tượng nghiên cứu;

-  Công bố 02 bài báo đăng trong Tạp chí chuyên ngành, 03 bài báo đăng trong Hội nghị  khoa học trong nước, 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế và 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI;

- Đào tạo được 01 thạc sỹ và 04 Đại học.

 

Phòng KHQT