Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-02ĐT do PGS.TS Tống Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm

10/01/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới polymer hữu cơ xốp cho quá trình lưu trữ và xử lý CO2 trong khí thải công nghiệp" mã số B2016-MDA-02ĐT do PGS.TS Tống Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm

Mã số: B2016-MDA-02ĐT

Thời gian thực hiện: 2016-2018

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Tống Thị Thanh Hương

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 14h00' ngày 16 tháng 01 năm 2020 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Mục tiêu

  • Chế tạo được vật liệu mới: polyme hữu cơ xốp, phù hợp làm vật liệu hấp phụ và lưu trữ hiệu quả CO2 trong khí thải công nghiệp. 
  • Xác định được tác nhân tạo cầu nối và các nhóm chức đặc trưng trong mạch polyme phù hợp cho khả năng lưu trữ CO2 của vật liệu polyme hữu cơ xốp.
  • Đánh giá được khả năng hấp phụ, lưu trữ CO2 của vật liệu polyme hữu cơ xốp.

Tính mới và sáng tạo:

  • Chế tạo 2 loại vật liệu polymer hữu cơ xốp cầu nối liên hợp có diện tích bề mặt riêng lớn, có khả năng hấp phụ tốt CO2.

Kết quả nghiên cứu:

  • Chế tạo 2 loại vật liệu polymer hữu cơ xốp: (a). vật liệu polymer hữu cơ xốp cầu nối liên hợp; (b) vật liệu polymer hữu cơ xốp liên kết ngang.
  • Xác định điều kiện thực nghiệm thuận lợi để tổng hợp 2 loại vật liệu polymer hữu cơ xốp loại cầu nối liên hợp và loại liên kết ngang.
  • Phân tích, đánh giá đặc điểm cấu trúc của 2 loại vật liệu polymer hữu cơ xốp cầu nối liên hợp và polymer hữu cơ xốp mạch liên kết ngang, định hướng khả năng hấp phụ của vật liệu đã tổng hợp.
  • Đánh giá khả năng hấp phụ CO2 của 2 loại vật liệu polymer đã tổng hợp.
  • Đề xuất quy trình tổng hợp polymer hữu cơ xốp cầu nối liên hợp, quy trình tổng hợp polymer hữu cơ xốp mạch liên kết ngang.
  • Đề xuất, xây dựng quy trình hấp phụ CO2 trên vật liệu đã tổng hợp.

Sản phẩm của đề tài:

STT Tên sản phẩm Số lượng
1 Quy trình chế tạo vật liệu polyme hữu cơ xốp có cấu trúc, độ ổn định cao; khả năng hấp phụ lưu trữ CO2 tốt.
Tổng 03 quy trình
01 quy trình chế tạo polymer xốp cầu nối liên hợp
02 quy trình chế tạo polymer xốp liên kết ngang
2 Quy trình hấp phụ và lưu trữ CO2 trên vật liệu polyme hữu cơ xốp 01 quy trình

 

3 Vật liệu polyme hữu cơ xốp 100 g
4 Báo cáo tổng kết các kết quả thực hiện của đề tài 01 báo cáo
5 Hướng dẫn học viên cao học 01 học viên cao học
6 Bài báo đăng tạp chí nước ngoài 01
7 Bài báo đăng tạp chí trong nước 02
8 Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo 01

 

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể triển khai trong lĩnh vực đào tạo của các trường Đại học kỹ thuật.

KHCN

Các bài viết khác