GS.TS Trần Thanh Hải được tín nhiệm giao giữ chức vụ Chủ tịch HĐKH ngành Các Khoa học Trái đất và Môi trường của Quỹ NAFOSTED, nhiệm kỳ 2019-2021

17/01/2020

Các bài viết khác