Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-06ĐT do PGS.TS Ngô Xuân Thành chủ nhiệm

02/02/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu bản chất kiến tạo các đá mafic, siêu mafic và tiềm năng sinh khoáng Cu-Ni và nhóm platin liên quan trong bể Sông Hiến - An Châu, Đông Bắc”

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCCB - ĐHƯD cấp Nhà nước mã số ĐT.NCCB-ĐHƯD.2012-G/01 do GS.TS Trương Xuân Luận chủ nhiệm

30/01/2018

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCCB - ĐHƯD cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng mô hình địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên”

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-09ĐT do TS Đặng Trung Thành chủ nhiệm và đề tài B2016-MDA-10ĐT do ThS Đặng Văn Kiên chủ nhiệm

25/01/2018

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ tại Việt Nam”

Nghiệm thu cấp Cơ Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2014-02-19 do PGS.TS Lê Hải An làm chủ nhiệm

19/01/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa chất - địa vật lý phát hiện các bẫy phi cấu tạo chứa dầu khí ở bể trầm tích Sông Hồng”

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-24 do PGS.TS Hoàng Văn Long làm chủ nhiệm

03/01/2018

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-24 do PGS.TS Hoàng Văn Long làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-08ĐT do PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ nhiệm

27/12/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-08ĐT do PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-26 do ThS Nguyễn Tuấn Anh làm chủ nhiệm

25/12/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-26 do ThS Nguyễn Tuấn Anh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-07ĐT do PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung làm chủ nhiệm

22/12/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-07ĐT do PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung làm chủ nhiệm

Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

19/12/2017

Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-11ĐT do TS Vũ Văn Trí làm chủ nhiệm

18/12/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-11ĐT do TS Vũ Văn Trí làm chủ nhiệm