Thông báo kết quả vòng sơ khảo Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 (SWIS-2018)

01/12/2018

Hưởng ứng Cuộc thi “Ý tưởng học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 (SWIS-2018) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ngày 29/11/2018, Bộ Giáo dục & Đào tạo (BTC Cuộc thi cấp Quốc gia) đã thông báo kết quả 10 ý tưởng/dự án đến từ các trường ĐH, CĐ được lựa chọn tham dự vòng Chung kết Cuộc thi cấp Quốc gia. Theo đó, dự án “Nuôi tạo và sử dụng Polyme vi sinh vật làm vật liệu tự hủy trong y tế” của nhóm sinh viên Khoa Dầu khí Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã nằm trong số 10 ý tưởng/dự án được đánh giá cao và lựa chọn.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

(TT Hỗ trợ sinh viên)

File đính kèm