Thông báo điểm xét tuyển đợt 1 hệ đại học, cao đẳng chính quy năm học 2016

04/11/2016

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm chuẩn xét tuyển đợt I trình độ đại học và cao đẳng chính quy như sau: Tra cứu kết quả xét tuyển vào nhóm trường GX tại địa chỉ: http://ketquatuyensinh.humg.edu.vn/

Mã ngành

Tên ngành

Điểm xét

 
 

Hệ đại học

 

DH101

Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật địa vật lý

5.11

 

DH102

Công nghệ kỹ thuật hóa học

5.14

 

DH103

Kỹ thuật địa chất

5.0

 

DH104

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

5.0

 

DH105

Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng

5.02

 

DH106

Công nghệ thông tin

5.32

 

DH107

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử

5.82

 

DH108

Kỹ thuật cơ khí

5.22

 

DH109

Kỹ thuật công trình xây dựng

5.02

 

DH110

Kỹ thuật môi trường

5.0

 

DH111

Quản trị kinh doanh

5.46

 

DH112

Kế toán

5.69

 

DH113

Quản lý đất đai

5.21

 

TT102

Công nghệ kỹ thuật hóa học (chương trình tiên tiến)

5.46

 

DH301

Kỹ thuật dầu khí; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật trắc địa-bản đồ; Kỹ thuật mỏ; (học tại Vũng Tàu)

5.04

 

DH201

Kỹ thuật mỏ; Quản trị kinh doanh; Kế toán; (học tại Quảng Ninh)

5.0

 

Hệ cao đẳng

 

CD103

Công nghệ kỹ thuật địa chất

4.38

 

CD104

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

4.52

 

CD105

Công nghệ kỹ thuật mỏ

4.12

 

CD106

Công nghệ thông tin

4.02

 

CD107

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4.10

 

CD108

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

4.60

 

CD109

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

4.0

 

CD110

Công nghệ kỹ thuật môi trường

4.85

 

CD112

Kế toán

4.0

 

CD113

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

4.38

 

 Ghi chú:

1/ Công thức tính điểm xét (ĐX):

Điểm xét= (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)/3  + Tổng điểm ƯT(KV, ĐT)/3 + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có)/3

 

2/ Nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia: Thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) cho Trường ĐH Mỏ - Địa chất từ ngày 15/8 đến 17 giờ ngày 19/8/2016 để xác nhận theo học. Những em đến nộp GCN kết quả thi THPT trực tiếp tại Trường sẽ được nhận ngay Giấy triệu tập trúng tuyển.