MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

04/11/2016

Kết thúc các ngày đầu nhận Phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT), thống kê cho thấy thí sinh có thể gặp các lỗi sau:

1. Thí sinh ghi MÃ NGÀNH không đúng dẫn tới không thể nhập dữ liệu nguyện vọng đăng ký vào hệ thống: điều này có thể do thí sinh đã lấy mã ngành từ các nguồn không chính thức.
Thí sinh nên tham khảo mã ngành trên trang chính thức của nhóm GX tại địa chỉ sau: tsgx.vn hoặc ts.humg.edu.vn
Danh sách các ngành và mã ngành cũng được dán tại bảng tin tại khu vực nộp hồ sơ để các thí sinh tham khảo.

2. Thí sinh nộp nhiều Phiếu ĐKXT (>1) khi đăng ký xét tuyển vào nhóm GX, điều này có thể xảy ra do:
- Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT tại trường, tuy nhiên lại vẫn đăng ký online thông qua trang web của Bộ GD-ĐT.
- Thí sinh đã nộp Phiếu ĐKXT tại trường A trong nhóm GX, sau đó sang nộp phiếu nữa tại trường B (cũng trong nhóm GX)
- Hoặc vừa nộp qua bưu điện, vừa đăng ký online...

Theo qui định: khi đăng ký xét tuyển vào các trường trong nhóm GX thí sinh chỉ cần nộp DUY NHẤT 01 Phiếu ĐKXT.
Thí sinh nộp nhiều Phiếu ĐKXT thì hệ thống chỉ chấp nhận phiếu được nhập vào đầu tiên. Các phiếu khác sẽ không có giá trị.

3. Với các trường có đặt ngưỡng điểm sàn cho nhóm ngành: thí sinh lưu ý điểm xét tuyển cần thỏa mãn điều kiện sơ tuyển này để tránh bị loại mất nguyện vọng đăng ký.