Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2016

07/06/2016

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Đơn vị
(Bộ môn)

Mã số

Ghi chú

Đề tài NCKH cơ sở

1

Thiết kế, chế tạo và lập trình bo mạch vi xử lý phục vụ giảng dạy một số môn học chuyên ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Mỏ - Địa chất

Lê Quang Cường

Tin học Mỏ

T16-01

 

2

Nghiên cứu đề xuất một hệ logic mờ toán học ngôn ngữ

Lê Văn Hưng

Công nghệ phần mềm

T16-02

 

3

Nghiên cứu xây dựng đặc tính động cơ không đồng bộ dựa trên nền hệ thống nhúng

Đặng Văn Chí

Tự động hóa XN Mỏ

T16-03

 

4

Thiết kế, chế tạo khuôn ép cho hợp kim magiê thể khối đạt cấu trúc hạt siêu mịn bằng phương pháp biến dạng dẻo mãnh liệt

Phạm Thị Thủy

Kỹ thuật cơ khí

T16-04

 

5

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị giám sát và cảnh báo tần số cho nhà máy nhiệt điện phục vụ công tác đào tạo

Đỗ Như Ý

Điện khí hóa

T16-05

 

6

Nghiên cứu ứng dụng mô hình địa cơ trong việc dự báo khả năng sinh cát của các giếng khoan tại mỏ Hải Thạch, Mộc Tinh

Lê Quang Duyến

Khoan khai thác

T16-06

 

7

Nghiên cứu lựa chọn loại giàn khoan thích hợp trong việc khoan phát triển mỏ tại lô B & 48/95, 52/97 tại Ô Môn, Cà Mau

Nguyễn Trần Tuân

Khoan khai thác

T16-07

 

8

Tối ưu hóa hệ dung dịch khoan và tính toán độ ổn định thành giếng khoan tại bồn Trũng Nam Côn Sơn

Vũ Thiết Thạch

Khoan khai thác

T16-08

 

9

Nghiên cứu đặc tính phá hủy của bê tông bằng tổ hợp hệ thống siêu âm và thí nghiệm nén đơn trục

Bùi Trường Sơn

Địa chất công trình

T16-09

 

10

Nghiên cứu các quá trình biến chất trao đổi sau magma của khối granitoid Ngân Sơn và mối liên quan với khoáng sản

Phạm Trường Sinh

Khoáng thạch

T16-10

 

11

Nghiên cứu quy trình xử lý nhiệt nâng cao chất lượng thạch anh, topaz vùng Xuân Lẹ, Thường Xuân, Thanh Hóa

Phạm Thị Thanh Hiền

Nguyên liệu khoáng

T16-11

 

12

Nghiên cứu và xây dựng một số bài thí nghiệm vật lý đại cương ảo trên máy tính điện tử

Tống Bá Tuấn

Vật lý

T16-12

 

13

Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu chiết suất âm cấu trúc nhẫn tròn

Phạm Thị Trang

Vật lý

T16-13

 

14

Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang trên cơ sở Cu2O ứng dụng trong xử lý môi trường

Nguyễn Thị Kim Thoa

Hóa học

T16-14

 

15

Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của người lao động làm việc trên các giàn khoan biển thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

Nguyễn Thanh Thủy

Quản trị DN ĐCDK

T16-15

 

16

Nghiên cứu hoàn thiện các thông số công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác than lò chợ dài hạ trần cơ giới hóa vỉa dầy dốc thoải vùng Quảng Ninh

Bùi Mạnh Tùng

Khai thác hầm lò

T16-16

 

17

Nghiên cứu xây dựng thông số đường lò nhằm đáp ứng năng lực vận tải và tiết kiệm chi phí vận tải khi khai thác mỏ quặng Nikel Bản Phúc

Nguyễn Phi Hùng

Khai thác hầm lò

T16-17

 

18

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác than bằng máy khấu cho các vỉa dày, dốc thoải tại Công ty than Vàng Danh

Vũ Trung Tiến

Khai thác hầm lò

T16-18

 

19

Nghiên cứu thành phần, tính chất nguyên tố kim loại đất hiếm trong chất thải thiết bị điện, điện tử và đề xuất phương pháp thu hồi kim loại đất hiếm

Phạm Khánh Huy

Địa sinh thái&CNMT

T16-19

 

20

Nghiên cứu ứng dụng mô hình CTRAN/W mô phỏng quá trình phát tán một số chất gây ô nhiễm môi trường tại các bãi thải do hoạt động khai thác khoáng sản kim loại ở Quỳ Hợp, Nghệ An

Nguyễn Thị Hòa

Kỹ thuật môi trường mỏ

T16-20

 

21

Nguyên nhân và một số giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay

Phạm Quốc Đảm

Khoa GDQP

T16-21

 

22

Đề xuất nhận diện quan hệ không gian lân cận phức cho dữ liệu dạng vùng của cơ sở dữ liệu địa lý

Trần Quỳnh An

Bản đồ

T16-22

 

23

Nghiên cứu giải pháp xử lý số liệu phục vụ ứng dụng của mạng lưới các trạm quan sát vệ tinh liên tục (CORS) ở Việt Nam

Nguyễn GiaTrọng

Trắc địa cao cấp

T16-23

 

24

Nghiên cứu phương pháp xác định sự thay đổi bất thường của mực nước biển bằng số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông

Lê Thị Thanh Tâm

Trắc địa cao cấp

T16-24

 

25

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu dự báo nhu cầu sử dụng đất tại huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

Trần Xuân Miễn

Địa chính

T16-25

 

26

Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo biến động sử dụng đất trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS

Phạm Thị Làn

Trắc địa mỏ

T16-26

 

27

Nghiên cứu phương pháp xác đinh sự thay đổi đường bờ vùng ven biển miền Trung sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian

Nguyễn Văn Trung

Đo ảnh viễn thám

T16-27

 

28

Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh RADAR lập thể để thành lập mô hình số độ cao (Digtal Elevantion Model) trong điều kiện Việt Nam

Trần Thanh Hà

Đo ảnh viễn thám

T16-28

 

29

Xác định các hàm mục tiêu phục vụ việc đánh giá chất lượng lưới khống chế dạng đường chuyền sau bình sai

Lê Ngọc Giang

Phổ thông và Sai số

T16-29

 

30

Nghiên cứu xác định kích thước tối thiểu của trụ bảo vệ tự nhiên cho đường lò chuẩn bị khi khai thác vỉa 14-2 mức     -300 khu cánh Bắc mỏ than Khe Chàm

Đào Viết Đoàn

XDCTN& Mỏ

T16-30

 

31

Nghiên cứu tính toán kết cấu tháp thép cao theo phương pháp phi tuyến

Nguyễn Văn Mạnh

Kỹ thuật xây dựng

T16-31

 

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

32

Hoàn thiện phương pháp phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Nguyễn Ngọc Khánh

Quản trị DN Mỏ

T16-32