Tuyển sinh Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

07/05/2019

Tuyển sinh Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, tuyển sinh tại cơ sở Hà Nội và Bà Rịa - Vũng Tàu

Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Mỏ - Địa chất áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho từng ngành cụ thể.

Điều kiện chung (áp dụng cho tất cả các phương thức xét tuyển):

- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển từ điểm cao xuống điểm thấp và đảm bảo tiêu chí chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Đảm bảo đủ chỉ tiêu đã duyệt;

- Tiêu chí phụ: Môn Toán.

Tuyển sinh Khoa Công nghệ thông tin  
Khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất

I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

- Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2019;

- Điểm các môn thi không nhân hệ số;

Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ.

- Thí sinh tốt nghiệp THPT và kết quả học tập trong 3 học kỳ (Lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12).

- Xét tuyển thí sinh theo học bạ với các thí sinh đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;

- Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT:  lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế

Phương thức 4: Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2019) đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 450  trở lên hoặc TOEFL iBT 53 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi THPTQG năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường trừ môn thi Tiếng Anh, đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán.

II. CHỈ TIÊU - TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN  

1. Học tại Hà Nội

1.1. Đối với phương thức xét tuyển 1, 3, 4

Công nghệ thông tin

Gồm các chuyên ngành:

    Tin học Kinh tế

    Công nghệ phần mềm

    Mạng máy tính

    Khoa học máy tính ứng dụng

    Công nghệ thông tin địa học

    Hệ thống thông tin

 7480201

     A00;A01;C01;D01

       400

1.2. Đối với phương thức xét tuyển 2 

Công nghệ thông tin

Gồm các chuyên ngành:

    Tin học Kinh tế

    Công nghệ phần mềm

    Mạng máy tính

    Khoa học máy tính ứng dụng

    Công nghệ thông tin địa học

    Hệ thống thông tin

 7480201

    A00;A01;C01;D01

       10

2. Học tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Phương thức xét tuyển: 1,2,3,4)

Công nghệ thông tin

Gồm các chuyên ngành:

    Tin học Kinh tế

    Công nghệ phần mềm

    Mạng máy tính

    Khoa học máy tính ứng dụng

    Công nghệ thông tin địa học

    Hệ thống thông tin

  7480201_V

    A00;A01;C01;D01

       40

Chi tiết tham khảo tại đây.

Đức An