Hội nghị khoa học sinh viên Trường lần thứ XX

11/05/2007

Năm nay, Hội nghị khoa học sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ XX sẽ diễn ra vào tuần giữa tháng 5. Hội nghị khoa học là nơi  thể hiện đầy đủ nhất, rõ nét nhất trình độ và bản lĩnh của các thế hệ sinh viên. Đã có một số công trình của sinh viên có giá trị khoa học, thực tiễn đáng trân trọng. 

Bên cạnh Hội nghị khoa học cán bộ, Hội nghị khoa học sinh viên là một hoạt động thường niên quan trọng của trường. Hội nghị khoa học là nơi  thể hiện đầy đủ nhất, rõ nét nhất trình độ và bản lĩnh của các thế hệ sinh viên. Đã có một số công trình của sinh viên có giá trị khoa học, thực tiễn đáng trân trọng.

 Năm nay, Hội nghị khoa học sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ XX sẽ diễn ra vào tuần giữa tháng 5. Đây là hoạt động thiết thực mà tuổi trẻ nhà trường dâng lên Bác Hồ kính yêu và chào mừng ngày 20/5 - ngày toàn dân thực hiện quyền dân chủ của mình, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Theo thông báo của Ban tổ chức, Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày: Ngày 11/5 tổ chức tại các tiểu ban chuyên môn với 24 Tiểu ban; ngày 18/5 tổ chức phiên toàn thể tại HT300.

Phòng Công tác chính trị - Sinh viên