Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

17/01/2018

Thực hiện kế hoạch số 52/KH/ĐUK và Kế hoạch số 01-KH/ĐU của Đảng ủy Trường về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ viên chức Trường, sáng ngày 17/01/2018, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho các đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân - Ban dân vận Trung ương đã về dự và trực tiếp làm báo cáo viên của Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có PGS. TS Lê Hải An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Trần Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Bùi Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí là bí thư các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ, đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, ban, trung tâm, bộ môn, đảng viên của toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Vy Tư Liệu đã truyền đạt tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất những nội dung cơ bản, cốt lõi của  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới” trong đó đặc biệt chú trọng đến nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW về công tác tổ chức cán bộ - một vấn đề vô cùng cấp bách hiện nay.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, tùy theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, các cấp ủy, bí thư chi bộ và các đảng viên cần xây dựng kế hoạch hoạt động cho tập thể, cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được giao, để những Nghị quyết của Đảng được vận dụng linh hoạt và phù hợp với thực tiễn.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại:

Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân - Ban dân vận Trung ương - báo cáo viên tại Hội nghị
PGS. TS Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Phòng CTCT - Truyền thông