Thư chúc tết Canh Tý 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

24/01/2020

Trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và các thế hệ sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất bức thư Chúc tết Canh Tý 2020 của Hiệu trưởng Nhà trường - GS.TS Trần Thanh Hải!