Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị đợt I năm 2020

16/05/2020

Chiều ngày 15/5/2020, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp với Trường cán bộ quản lý giao thông vận tải tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đợt I năm 2020, cho các cán bộ đang giữ chức trưởng bộ môn và tương đương trở lên.

Tới dự lễ khai giảng, về phía Trường Cán bộ quản lý giao thông vân tải có Ông Ngô Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Bà Vũ Hoàng Yến – Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học.

Về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất có PGS.TS Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; GS.TS Trần Thanh Hải – Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học, ban chủ nhiệm lớp và 61 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110.

Tại buổi Lễ, bà Vũ Hoàng Yến đã công bố quyết định mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đợt I năm 2020. Khóa học với những nội dung như sau: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý  của cán bộ lãnh đạo…

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức về lý luận chính trị – hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải trong việc mở lớp trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính cho các cán bộ, công chức. Đây là hoạt động đào tạo cán bộ tại chỗ vừa thiết thực, vừa hiệu quả, thực hiện đúng tiêu chí về đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ hội nhập, đổi mới.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Duyến, đã đại diện cho 61 học viên lớp học phát biểu: Đây là cơ hội để các học viên bổ sung kiến thức lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ có hiệu quả cho công tác tại cơ quan, đơn vị. Do vậy, đồng chí cam kết sẽ cùng các học viên tham gia khóa học với tinh thần nghiêm túc trong thực hiện nội quy, quy chế của lớp học và tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với giảng viên và các học viên nhằm đem lại hiệu quả học tập cao nhất.
Dưới đây là một số hình ảnh Lễ khai giảng:
Ông Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải phát biểu
PGS.TS Trần Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Mỏ - Địa chất phát biểu tại buổi Lễ khai giảng khóa học
TS Lê Quang Duyến thay mặt 61 học viên phát biểu cam kết  tham gia nghiêm túc để đem lại hiệu quả khóa học
Lễ chào cờ