Công đoàn trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

29/06/2020

Sáng ngày 26/6/2020, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII, chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh thuộc Công đoàn Trường (bước 2).

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS Trần Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Triệu Hùng Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Các đồng chí đã khẳng định vị trí, vai trò của Công đoàn Trường trong sự phát triển chung của Nhà trường, biểu dương thành tích của Công đoàn Trường đã đạt được trong thời gian qua đồng thời hy vọng cán bộ, nhà giáo người lao động trong toàn Trường tiếp tục phấn đấu, đáp ứng những yêu cầu trong điều kiện mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà Trường đã đề ra.

TS Bùi Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đã đọc Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII, chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2017 – 2022. Báo cáo nêu rõ những kết quả đã đạt được, đánh giá các chỉ tiêu đã biểu quyết tại Đại hội; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đến hết nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường cũng đã khen thưởng 29 cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nửa đầu nhiệm kỳ 2017 – 2022.

TS Hoàng Anh Dũng – Chủ tịch Công đoàn Trường - quán triệt hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; chủ trương của Đảng ủy Trường và Ban Chấp hành Công đoàn Trường, báo cáo tóm tắt các công tác đã thực hiện (bước 1). Hội nghị đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh thuộc Công đoàn Trường 2022-2027 (bước 2).

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022
Hội nghị giới thiệu nguồn các chức danh thuộc Công đoàn Trường (Bước 2)

 

Phòng QHCC & DN