Thông báo mời viết bài cho Hội nghị Pol-Viet 2019

19/12/2018

Hội nghị Quốc tế lần thứ IV về Hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Ba Lan và Việt Nam (Pol-Viet 2017) đã được tổ chức thành công vào tháng 11 năm 2017 tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Krakow, Ba Lan. Tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ IV, Hội nghị Quốc tế lần thứ V về Hợp tác khoa học giữa Ba Lan và Việt Nam (Pol-Viet 2019) đã được tổ chức từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 7 năm 2019 tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Krakow, Ba Lan. Hội nghị Pol-Viet 2019 được tổ chức nhân dịp trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường.

Hội nghị Pol-Viet lần thứ V (Pol-Viet 2019) sẽ do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Krakow, Ba Lan tổ chức từ ngày 08-10/7/2019 tại Ba Lan nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường. Hội nghị Pol-Viet lần thứ V là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam và Ba Lan trao đổi các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Khoa học cơ bản và Khoa học Trái đất, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai nước.

Trường Đại học Mỏ-Địa chất trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, chuyên gia trong các lĩnh vực Vật lý ứng dụng, khoa học địa chất, địa chất khoáng sản, khai thác mỏ, công nghệ mới trong địa chất, khoa học vật liệu ứng dụng… tham gia và viết bài cho Hội nghị.

Thông tin cụ thể về nộp bài và đăng ký tham dự Hội nghị như sau:

- Deadline nộp Abstract: ngày 30/01/2019

- Thông báo về việc chấp nhận Abtract:  ngày 28/02/2019

- Deadline hoàn thành và nộp fullpaper: ngày 30/3/2019

- Deadline đăng ký tham dự Hội nghị: ngày 30/5/2019

Thông tin chi tiết về Hội nghị vui lòng xem file đính kèm.

KHQT

File đính kèm
Các bài viết khác