Thông báo về Hội nghị “Những thách thức trong Địa chất và Địa vật lý ứng dụng” (CAGG2019) tổ chức tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Krakow

19/12/2018

Hội nghị CAGG2019 nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Krakow (AGH UST) do Khoa Địa chất, Địa vật lý và Bảo vệ môi trường của AGH UST phối hợp cùng Tổ chức nghiên cứu về những thay đổi môi trường “Geosfera” tại Krakow tổ chức từ ngày 10/9/2019 đến ngày 13/9/2019 tại Krakow, Ba Lan.

Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, các cơ sở công nghiệp trao đổi ý tưởng mới và cũng là cuộc gặp gỡ giữa các đồng nghiệp, sinh viên nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường AGH UST.  Hội nghị là dịp xem xét hiện trạng các phương pháp khoa học trong thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng lớn, trong đó nhấn mạnh vào đánh giá rủi ro và tác động môi trường của các hoạt động đó. Kết quả ứng dụng các phương pháp địa vật lý mới trong mô hình hóa và các vấn đề nghịch đảo, nghiên cứu các trường hợp dựa trên dữ liệu của Ba Lan và trên toàn thế giới sẽ được trình bày. Những tiến bộ trong ngành địa chất thủy văn - nghiên cứu lưu vực, tác động của con người và mô hình hóa nguồn nước ngầm sẽ được thảo luận. Một trong những chủ đề hội nghị sẽ là vấn đề sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng địa nhiệt.

Chi tiết về Hội nghị, cách thức đăng ký tham gia, nộp tóm tắt và toàn văn có tại website chính thức của Hội nghị: http://www.cagg2019.agh.edu.pl.

KHQT

Các bài viết khác