Thông báo tiếp nhận đăng ký ở nội trú KTX năm học 2017-2018 (đợt bổ sung)

19/08/2017

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận đăng ký ở nội trú Ký túc xá năm học 2017 – 2018 (Đợt bổ sung)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên mới trúng tuyển (K62) ổn định chỗ ở trước khi bước vào năm học mới, Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tiếp nhận đăng ký ở nội trú Ký túc xá năm học 2017-2018. Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

QB

(TT Hỗ trợ sinh viên)