Mời viết bài cho Hội nghị hợp tác Viet-Pol lần thứ tư

12/04/2017

Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về Hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Ba Lan (Viet - Pol 2014) đã được tổ chức thành công năm 2014 tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Krakow, Ba Lan. Tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ nhất, Hội nghị Quốc tế lần thứ hai về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Khoa học Trái đất giữa Việt Nam và Ba Lan (Viet - Pol 2015) đã được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 11 năm 2015 tại trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị lần thứ ba được tích hợp cùng Hội nghị ESASGD 2016 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Các Hội nghị đã tạo một diễn đàn để các nhà khoa học Việt Nam và Ba Lan trao đổi các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Khoa học Trái đất, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai nước.

Hội nghị Viet-Pol lần thứ tư (Viet-Pol 2017) sẽ do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Krakow, Ba Lan tổ chức từ ngày 20-22/11/2017 tại Ba Lan.

Trường Đại học Mỏ-Địa chất trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học địa chất, địa chất khoáng sản, khai thác mỏ, công nghệ mới trong địa chất, khoa học vật liệu ứng dụng… tham gia và viết bài cho Hội nghị.

Thông tin chi tiết về Hội nghị được trình bày trong tài liệu gửi kèm.

File đính kèm