Thông Tin Tuyển Dụng 2020

30/03/2020

Kế hoạch thi tuyển Viên Chức đợt 1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2020

KẾ HOẠCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2020

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Chỉ tiêu và nguyên tắc tuyển dụng

          - Số lượng chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng đã được Hội đồng tuyển dụng phê duyệt trong Phụ lục kèm theo.

          - Tiêu chuẩn tuyển dụng và xét tuyển dựa theo quy định của Nhà nước và yêu cầu riêng của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đối với từng vị trí tuyển dụng (Phụ lục 1).

2. Đối tượng, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển

          - Là công dân nước CHXHCN Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước Nhà trước và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của Nhà trường (Phụ lục 1).

          - Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe.

3. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 180x270mm, gồm:

          a) Đơn xin dự tuyển.

          b) Giấy khai sinh (Bản sao công chứng).

          c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan của Bố, Mẹ đang công tác trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

          d) Bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp và các loại chứng chỉ liên quan, bảng điểm học tập. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận.

          đ) Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ công tác do cơ quan y tế quận, huyện cấp (trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

          e) Hai ảnh cỡ 4x6, 2 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ, điện thoại.

          f) Các loại giấy tờ liên quan khác, chứng nhận ưu tiên (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

          - Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/4/2020 ¸ 30/6/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ (Phòng 306, nhà C12 tầng), Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (không trả lại hồ sơ); lệ phí hồ sơ và lệ phí thi theo quy định của Trường.

Lưu ý:  Chỉ nhận hồ sơ có đủ các loại giấy tờ hợp lệ, không nhận qua trung gian.

5. Nội dung và hình thức thi

          Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Kế hoạch tuyển dụng

Thông báo cụ thể sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ.

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Để thực hiện tốt đợt thi tuyển viên chức năm 2020, Nhà trường phân công trách nhiệm cho các đơn vị như sau:

1. Phòng Tổ chức - Cán bộ

          - Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng tuyển dụng thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng quy định hiện hành.

- Nhận, phân loại và kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh tham gia thi tuyển.

          - Chuẩn bị nội dung, tài liệu ôn tập cho thí sinh.

          - Lập kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc ôn thi và tổ chức thi.

2. Hội đồng thi tuyển và các Ban, Tiểu ban thuộc Hội đồng

          - Tổ chức kỳ thi nghiêm túc theo đúng quy định.

          - Tổng hợp kết quả thi trình Hiệu trưởng để phê duyệt và báo cáo Bộ GD&ĐT.

3. Trưởng các đơn vị có liên quan

Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ trong việc thẩm định hồ sơ, tiến hành sơ tuyển, lập danh sách thí sinh của đơn vị và cử cán bộ tham gia các Tiểu ban liên quan theo quy định.          

File đính kèm