Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-MDA-16ĐT do TS Đào Viết Đoàn làm chủ nhiệm

27/03/2019

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xác định tham số dự ứng lực phù hợp với kết cấu neo chống trong các đường lò vùng Quảng Ninh"

Mã số: B2017-MDA-16ĐT 

Thời gian thực hiện: 2017-2018

Chủ nhiệm đề tài: TS Đào Viết Đoàn

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 8h30' ngày 29 tháng 3 năm 2018 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Xác định được tham số dự ứng lực phù trong kết cấu chống neo áp dụng cho các đường lò vùng than Quảng Ninh nhằm tăng hiệu quả sử dụng neo

Tính mới và sáng tạo:  

Lần đâu tiên xác định tham số dự ứng lực cho kết cấu neo áp dụng cho các mỏ tham hầm lò vùng Quảng Ninh.

Kết quả nghiên cứu:

Xác định được tham số dự ứng lực cho kết cấu chống neo.

Sản phẩm của đề tài:

- Bài báo: 02 bài báo quốc tế đăng trên tạp chí GEOMATE, 03 bài báo đăng trên tạp chí Công nghiệp mỏ, 01 bài trong hội thảo khoa học những tiến bộ trong khai thác mỏ và xây dựng công trình ngầm, 02 bài đăng trong tuyển tập ERSD2018,

- Sách xuất bản: 01 Sách xuất bản tại nhà xuất bản Xây dựng;

- Đào tạo: 02 thạc sỹ và 01 nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên

- Bộ số liệu tham số dự ứng lực của neo: 01 bộ;

- Code chương trình phần mềm: 01 bộ

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Phương thức chuyển giao:

Báo cáo phân tích, bộ số liệu tham số dự ứng lực, Code chương trình phần mềm của đề tài được lưu trữ tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất dưới dạng bản in và bản mềm trong đĩa CD.

Địa chỉ ứng dụng

- Trong Xây dựng các công trình ngầm và mỏ tại VN;

- Mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh;

- Đào tạo trong lĩnh vực Xây dựng công trình ngầm, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Phòng KHQT