Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2018-MDA-19ĐT do PGS.TS Trần Tuấn Minh làm chủ nhiệm

13/02/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lí cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh" mã số B2018-MDA-19ĐT do PGS.TS Trần Tuấn Minh làm chủ nhiệm

Mã số: B2018-MDA-19ĐT

Thời gian thực hiện: 2018-2019

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Tuấn Minh

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 14h00' ngày 14 tháng 02 năm 2020 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Xác định được kết cấu chống thép hợp lý cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn tại các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh

Tính mới và sáng tạo:

Nghiên cứu và tính toán kết cấu chống giữ bằng thép linh hoạt chống giữ các đường lò đá cơ bản trong các điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn khi có xem xét đến sự thay đổi các tham số tại các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh.  Xây dựng mô hình số phân tích, tính toán thiết lập các quy luật biến đổi của các giá trị nội lực trong kết cấu chống thép linh hoạt khi thay có sự thay đổi các tham số địa cơ học của các phân lớp đất đá và thiết lập được quy trình lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt cho các đường lò trong điều kiện vỉa bằng thoải và dốc trong điều kiện các mỏ than vùng Uông Bí-Quảng Ninh.

 

Kết quả nghiên cứu:

- Thu thập số liệu, xử lí, tổng hợp các tài liệu liên quan đến tính toán, lựa chọn kết cấu chống giữ thép linh hoạt trong trong xây dựng công trình ngầm và mỏ trên thế giới và ở Việt Nam.

- Tiến hành nghiên cứu lí thuyết, xây dựng cơ sở lí thuyết về tính toán thiết kế kết cấu chống thép linh hoạt trong chống giữ các đường lò trong mỏ bằng các lời giải đại số.

- Xây dựng mô hình số bằng phần mềm Phase 2 trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn để đi nghiên cứu đánh giá các tham số khác nhau của phân lớp đất đá đến độ ổn định của kết cấu chống thép linh hoạt trong các đường lò.

- Tính toán kết cấu thép linh hoạt bằng phần mềm Phase 2 trên cơ sở thay đổi các tham số phân lớp đất đá trong các trường hợp khác nhau.

- Các đồ thị, quy luật biến đổi các giá trị nội lực (lực dọc, lực cắt, mô men) trong kết cấu thép linh hoạt với sự thay đổi của các tham số, định hướng cho người thiết kế sử dụng, lựa chọn các kết cấu chống nhanh chóng có hiệu quả trong thực tế sản xuất.

- Thiết lập quy trình lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt trên cơ sở tương quan kết quả dự đoán chuyển vị của đất đá và độ linh hoạt của các khung chống thép. Trên cơ sở đó dự thảo và biên tập tài liệu hướng dẫn sử dụng quy trình một cách chi tiết, để các kỹ sư thiết kế đơn giản hơn trong quá trình thiết kế tính toán ở ngoài thực tế sản xuất.

 Sản phẩm của đề tài:

-  Sản phẩm khoa học:

+ Bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành (trong danh mục ISI/Scopus): 01 bài

+ Bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành (không trong danh mục ISI/Scopus): 01 bài

+ Bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước: 02 bài

+ Bài báo khoa học đăng trên hội nghị quốc gia: 01 bài

- Sản phẩm đào tạo:

Đề tài đã góp phần đào tạo 02 thạc sỹ chuyên ngành bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ kỹ thuật năm 2018, 2019.

1. Hoàng Nguyễn Lộc

Lớp kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, khóa 35

Tên đề tài: Nghiên cứu tính ổn định của các đường lò dọc vỉa trong đất đá phân lớp nghiêng khi có chú ý đến các tham số cho điều kiện mỏ than Mạo Khê-Quảng Ninh.

2. Khiếu Thị Hà

Lớp kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, khóa 35

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất quy trình tiêu chuẩn kiểm định kết cấu chống lò áp dụng trong các mỏ than vùng Quảng Ninh.

- Sản phẩm ứng dụng:

+ Bảng số liệu về kết cấu chống giữ bằng thép linh hoạt hợp lí cho một số đường lò đá cơ bản vùng Uông Bí-Quảng Ninh: 01

+ Quy trình lựa chọn kết cấu chống giữ bằng thép linh hoạt cho các đường lò cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và dốc ở một số mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh: 01

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng quy trình kỹ thuật lựa chọn kết cấu chống giữ bằng thép linh hoạt cho các đường lò cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và dốc ở một số mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh: 01

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Trường ĐH Mỏ - Địa chất: Đưa kết quả nghiên cứu vào bài giảng, giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

 

Phòng KHCN

Các bài viết khác