Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2019

22/05/2019

        TT

Tên đề tài; mã số

Chủ nhiệm

đề tài

Thời gian thực hiện

Ghi chú

bắt đầu

kết thúc

1

Tiến hóa kiến tạo liên quan đến sự hình thành các đá magma Proterozoi muộn - Paleozoi sớm khu vực rìa Bắc địa khối Kon Tum

PGS. TS. Ngô Xuân Thành

2019

2020

đang thực hiện

2

Bản chất kiến tạo của các thành tạo biến chất cao ở rìa đông Địa khối Kon Tum và ý nghĩa đối với sự tiến hóa địa chất khu vực Đông Dương

GS. TS. Trần Thanh Hải

2019

2020

đang thực hiện

3

Nghiên cứu xác định nguồn gốc, cơ chế và giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn các tầng chứa nước ven biển khu vực TP. Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

TS. Nguyễn Bách Thảo

2019

2020

đang thực hiện

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng xử thủy – cơ của vật liệu bê tông trong môi trường biển đảo phục vụ công tác dự báo tuổi thọ của công trình.

TS. Đỗ Ngọc Anh

2019

2020

đang thực hiện

5

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite trên nền graphene oxide để tăng hiệu suất hấp thu năng lượng mặt trời ứng dụng nâng cao hiệu quả sản xuất nước ngọt từ nước mặn.

PGS.TS. Bùi Thị Lệ Thủy

2019

2020

đang thực hiện

6

Nghiên cứu chế tạo polyme vô cơ từ khoáng sét và bùn đỏ của ngành khai thác chế biến alumina để sản xuất gạch không nung

TS. Công Tiến Dũng

2019

2020

đang thực hiện

7

Tổng hợp và chức năng hóa vật liệu nano phát quang chứa Tb3+ định hướng ứng dụng trong y sinh

TS. Lê Thị Vinh

2019

2020

đang thực hiện

8

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan đan dày đối với các mỏ đang khai thác ở giai đoạn cuối thuộc bể Cửu Long

PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh

2019

2020

đang thực hiện

9

Mô hình hoá khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho một số mỏ đá khối ở Việt Nam

TS. Nguyễn Anh Tuấn

2019

2020

đang thực hiện

Phòng KHCN