Thông báo chiêu sinh lớp võ Vovinam hè 2017 cho con em cán bộ, viên chức Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13/06/2017

Câu lạc bộ võ Vovinam Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp Vovinam hè 2017 dành cho con em cán bộ, viên chức Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

1. Mục đích:

- Giúp các em rèn luyện, phát triển năng khiếu, giúp các em ngày càng hoàn thiện hơn về Đức - Trí - Thể - Mỹ;

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thanh thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ, viên chúc Trường Đại học Mỏ - Địa chất dịp hè 2017.

2. Đối tượng tham gia:

Tất cả con em cán bộ, viên chức Trường Đại học Mỏ - Địa chất từ 6 tuổi trở lên có năng khiếu, yêu thích môn võ.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian phát đơn chiêu sinh: từ ngày 15/6/2017 - 20/6/2017; Liên hệ với Mrs. Hồng Hạnh: 098.222.0905 (Phòng CTCT - Truyền thông)

- Lịch khai giảng lớp học: Ngày 20/6/2017;

- Thời gian: 9h00 - 10h30 thứ 3, 5 ,7 hàng tuần.

(Khóa học 3 tháng)

- Địa điểm: Phòng H8, Khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. Huấn luyện viên:

- Có kỹ năng, trình độ và nghiệp vụ sư phạm;

- Có kinh nghiệm, nhiệt tình với công tác Đoàn, thiếu nhi;

- Có thành tích cao trong các giải quốc gia;

- Có phẩm chất đạo đức, có tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ.

5. Mô hình đào tạo các lớp Vovinam:

STT

Lớp

Hình thức

Nội dung sinh hoạt

 

 

1

 

 

Vovinam 1 ( 2016 )

 

 

Miễn phí

+ Đã tham gia kỳ thi thăng cấp đai do Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo Hà Nội tổ chức vào ngày 21/04/2017;

+ Ôn luyện kỹ thuật cũ;

+ Học kỹ thuật cấp Lam đai

+ Thi thăng cấp đai ( dự kiến ngày 15/08/2017)

 

 

2

 

 

Vovinam 2 ( hè 2017)

 

 

Miễn phí

+ Làm quen vận động trong môn võ Vovinam;

+ Tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triển, lý thuyết Võ Đạo của môn phái Vovinam;

+ Tập luyện kỹ thuật căn bản Vovinam;

+ Tập luyện thể lực

+ Tập luyện kỹ thuật, chiến thuật tự vệ trong cấp đai Tự vệ nhập môn ( cấp đai đầu tiền);

+ Thi thăng cấp đai ( dự kiến ngày 15/08/2017)

 

5. Nội dung chi tiết:

Thời gian

Khởi động

Kỹ thuật

Buổi 1

 

+ Giới thiệu môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo: lịch sử môn phái, cách ứng xử giữa đồng môn và mọi người; ý nghĩa màu áo, võ hiệu, lỗi nghiêm lễ chào.

+ Khởi động: Làm nóng, ép dẻo

+ Các lối căn bản: Lối đấm thẳng, đấm móc

Buổi 2

 •  Làm nóng, ép dẻo, dãn cơ

+ Ôn lại bài cũ

+ Các lối căn bản: lối đấm

+ Ép dẻo: uốn cầu vồng

Buổi 3

 • Làm nóng, ép dẻo, dãn cơ

+ Ôn lại bài cũ

+ Các lỗi căn bản Vovinam: bộ đấm, bộ gạt : gạt lối 1, 2, 3, 4

+ Thể lực: chống đẩy 30 lần.

Buổi 4

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

+ Các lối căn bản: bộ đấm,  bộ gạt, bộ chém

+Thể lực: bật cóc 50m

Buổi 5

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

+ Tập các lối căn bản: Bộ trỏ

+ Giới thiệu bộ tấn: Bình tấn, Đinh tấn

+ Thể lực: chạy ngắn 30m xuất phát cao

Buổi 6

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

(nhiều lần)

 + Ôn tập bộ tấn

Buổi 7

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

+ Tập kỹ thuật bổ trợ đá: mở hông, ép dọc, ép ngang.

+ Ôn luyện: Bình tấn

Buổi 8

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

(nhiều lần)

+ Tập luyện kỹ thuật đá: đá thẳng, đá tạt

Buổi 9

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

+ Tập kỹ thuật đá: đạp ngang

Buổi 10

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

+ Kỹ thuật tự vệ: bóp cổ trước lối 1, lối 2

+ Thể lực: chống đẩy 30 lần

Buổi 11

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

(nhiều lần)

+ Kỹ thuật tự vệ: Bóp cổ sau, ôm trước có tay

+ Thể lực: Bình tần 10 phút

Buổi 12

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

+ Kỹ thuật tự vệ: Ôm trước không tay, ôm ngang

+ Tấn pháp: Tam giác tấn, Trảo mã tấn

 

Buổi 13

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

+ Kỹ thuật tự vệ: Ôm sau có tay, ôm sau không tay

+ Thể lực: Bình tấn 10 phút

Buổi 14

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

+ Kỹ thuật tự vệ: Nắm ngực áo lối 1, lối 2

+ Thể lực: bật cóc 50m

Buổi 15

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

+ Ôn lại kỹ thuật tự vệ căn bản

Buổi 16

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ

+ Ôn lại kỹ thuật tự vệ căn bản

+ Tập các thế chiến luợc: chiến lược số 1, 2

Buổi 17

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻo

+ Ôn lại bài cũ: kỹ thuật căn bản, kỹ thuật tự vệ căn bản

+ Ôn các thế chiến lược

+ Thể lực: chống đẩy + bật nhảy

Buổi 18

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻ

+ Ôn lại bài cũ

+ Các thế chiến lược: số 3, 4

+ Thế khoá tay dắt: số 1

 

Buổi 19

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻ

+ Ôn lại bài cũ

+ Các thế chiến lược: chiến lược số 5

+ Thế khoá tay dắt: số 2

Buổi 20

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻ

+ Ôn lại kỹ thuật căn bản

+ Ôn lại kỹ thuật tự vệ căn bản

+ Ôn lại các thế chiến lược

+ Ôn lại thế khoá tay dắt

Buổi 21

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻ

+ Ôn lại bài cũ

+ Tập bài quyền số 1: Khởi quyền ( từ động tác 1 - 20)

+ Thể lực: chống đẩy

Buổi 22

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻ

+ Ôn lại bài cũ

+ Tập bài quyền số 1: Khởi quyền ( từ 20 đến hết)

+ Thể lực: Bình tấn 10 phút

Buổi 23

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻ

+ Ôn tập lại chương trình cấp đai Tự vệ nhập môn: kỹ thuật căn bản, kỹ thuật tự vệ, khoá tay dắt, Khởi quyền

+ Thể lực: Bình tấn

Buổi 24

 • Làm nóng, dãn cơ, ép dẻ

+ Ôn tập lại chương trình cấp đai Tự vệ nhập môn: kỹ thuật căn bản, kỹ thuật tự vệ, khoá tay dắt, Khởi quyền

+ Thể lực: Bình tấn

+ Phổ biến quy chế thi thăng cấp đai

Kết thúc cấp đai tự vệ nhập môn: 3 tháng

CLB Vovinam