Dự án MINERAL Erasmus+ KA2 kết thúc

23/11/2019

Dự án MINERAL “Hiện đại hóa chương trình đào tạo thạc sỹ ngành địa chất cho các trường Đại học Nga và Việt Nam” (Erasmus+ KA2) đã kết thúc với kết quả cuối cùng là một chương trình đào tạo thạc sỹ khoa học địa chất ứng dụng trong thăm dò - khai thác dầu khí đã được xây dựng cho Trường Đại học Mỏ-Địa chất với sự hỗ trợ chuyên môn từ các trường đại học Châu Âu (Trường Đại học TU Bergakademie Freiberg – Đức, Trường Đại học Turin - Italy và Trường Đại học Montanuniversitaet Leoben - Áo) và sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan điều hành Giáo dục, Nghe nhìn và Văn hóa của Châu Âu (EACEA).

 

Hội nghị tổng kết dự án tổ chức tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia LB Nga (MISIS) từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019 đã tổng hợp các kết quả đạt được của tất cả 9 trường đại học thành viên trong dự án, bao gồm: Trường Đại học TU Bergakademie Freiberg – Đức – Điều phối dự án, Trường Đại học Turin – Italy, Trường Đại học Montanuniversitaet Leoben – Áo, Viện Bách khoa Novocherkassk thuộc Trường Đại học Bách khoa Nam Nga, Viện Mỏ và Luyện kim Bắc Kavkaz thuộc Đại học Công nghệ LB Nga, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia LB Nga, Trường Đại học Mỏ Ural LB Nga, Trường Sau đại học Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và Trường Đại học Mỏ-Địa chất (Việt Nam). Tại Hội nghị tổng kết, các trường đã đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án trong 3 năm (từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2019), báo cáo tài chính, cùng nhau thảo luận để xây dựng báo cáo tổng kết của dự án.

Ảnh: Quang cảnh phòng họp tổng kết, đoàn Việt Nam tham dự với các cán bộ, giảng viên thuộc Khoa Khoa học và kỹ thuật địa chất, Khoa Dầu khí, và phòng Hợp tác quốc tế

Sau Hội nghị, các trường tiếp tục cập nhật tình hình thực hiện theo các gói công việc của dự án, gồm 3 mảng lớn là: về chuyên môn – nội dung chương trình đào tạo thạc sỹ địa chất học ứng dụng cho thăm dò khai thác dầu khí tại các trường đại học Nga và Việt Nam; về thiết bị - hồ sơ đấu thầu và mua sắm thiết bị cùng mô tả thiết bị được mua sắm trong khuôn khổ dự án; về tài chính – báo cáo tài chính của từng trường phục vụ kiểm toán của EU.

Đây là dự án Erasmus+ KA2 - Capacity Building đầu tiên Trường Đại học Mỏ-Địa chất tham gia, mở đường cho việc tìm kiếm đối tác và tham gia các dự án Erasmus+ KA2 tiếp theo. Nhóm thực hiện dự án của Trường đã rất cố gắng học hỏi, tham gia tích cực và đảm bảo mọi tiến độ cũng như cam kết trong dự án. Kết quả không chỉ là một chương trình đào tạo thạc sỹ khoa học và kỹ thuật địa chất - hướng thăm dò khai thác dầu khí theo chuẩn quốc tế được xây dựng cho trường, hệ thống phòng hội thảo trực tuyến được trang bị nhằm phục vụ kết nối các cơ sở đào tạo của trường, mà còn giúp tăng cường năng lực cán bộ trong kiến thức chuyên môn, kỹ năng điều phối và vận hành các dự án quốc tế.

P. HTQT

Các bài viết khác