Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo quốc tế về Tiến bộ công nghệ ngoài khơi

17/07/2020

VSOE 2021 - HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ NGOÀI KHƠI với chủ đề “Năng lượng bền vững và Quy hoạch biển” được đồng tổ chức bởi Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global), Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT) và Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam (VASI) ) sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 22 - 24/4/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỷ yếu Hội thảo sẽ được Springer xuất bản, được lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus và Ei Compendex.

Thông tin thêm về VSOE2021 có sẵn trên trang web của Hội thảo: https://vsoe2021.sciencesconf.org/

Vui lòng liên hệ qua: vsoe@avseglobal.org.

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các chuyên gia viết bài cho Hội thảo.

Phòng KHCN

Các bài viết khác