Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì chấm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia tại Bắc Giang

01/07/2019

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, cả nước có 63 cụm thi. Tại Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang chủ trì tổ chức thi. Các trường đại học cùng phối hợp gồm có: Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Đại Nam và Đại học Nông Lâm Bắc Giang. Trong đó, tại Bắc Giang sẽ do Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì chấm thi trắc nghiệm.

Đoàn cán bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham gia công tác chấm thi trắc nghiệm tại Bắc Giang

Trong công tác này, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tài chính; hệ thống máy tính, máy quét ảnh, các thiết bị phụ trợ đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác chấm thi. 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã cử đội ngũ các cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong việc làm thi lên đường tới Bắc Giang làm nhiệm vụ chấm thi trắc nghiệm.

Đánh giá về công tác này, theo cán bộ quản lý của nhiều trường đại học, việc các trường đại học được giao trách nhiệm chủ trì chấm thi trắc nghiệm là một cách làm khác trong việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và sẽ giúp cho kết quả đáng tin cậy hơn. 

Phòng QHCC & DN

Các bài viết khác