Thông báo số 1 Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường (EME) lần thứ III năm 2020

05/08/2020

Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ phối hợp với các trường đại học và viện nghiên cứu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường trong nước tổ chức Hội nghị toàn quốc EME lần thứ III năm 2020 với chủ đề "Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường với cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" (EME 2020 with Industry 4.0 for Digital Transformation and National Competitiveness Improvement). Thông tin chi tiết về Hội nghị xem trong Thông báo số 1 (file đính kèm).

Phòng KHCN

File đính kèm
Các bài viết khác