Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH mã số 03/HĐ-KHCN-NTM do TS Nguyễn Viết Nghĩa làm chủ nhiệm

25/12/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN "Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới" mã số 03/HĐ-KHCN-NTM do TS Nguyễn Viết Nghĩa làm chủ nhiệm

Mã số: 03/HĐ-KHCN-NTM

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Viết Nghĩa

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 8h30' ngày 28 tháng 12 năm 2020 (Thứ Hai)

Địa điểm: Phòng họp Phổ Yên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng được bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao (20m/pixel) cho một số tỉnh vùng Tây Bắc.

- Xây dựng được hệ thống WebGIS bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét trực tuyến, thể hiện đầy đủ các lớp thông tin về dân cư, cơ sở hạ tầng và các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét cao.

- Phát triển được ứng dụng phần mềm bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét trên điện thoại thông minh nhằm cung cấp thông tin cho người dân về nguy cơ lũ quét ở khu vực nghiên cứu.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu phát triển các thuật toán và mô hình trí thông minh nhân tạo mới, độ chính xác cao, để xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét độ phân giải cao tỉnh Yên Bái và Sơn La thuộc khu vực Tây Bắc.

- Xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét độ phân giải cao (20 m/ pixel), in ấn, phát trực tiếp cho người dân và cộng đồng tại tỉnh Yên Bái và Sơn La thuộc khu vực Tây Bắc.

- Sản phẩm bản đồ phải được đánh giá độ chính xác bằng dữ liệu lũ quét thực tế và các chỉ số đo lường thống kê hiện đại nhất đang sử dụng cho đánh giá lũ trên thế giới. Chất lượng nghiên cứu phải được thẩm định quốc tế, thông qua việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí (ISI/Scopus) uy tín quốc tế chuyên ngành thủy văn và lũ lụt.

- Xây dựng được hệ thống WebGIS bản đồ phân vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét trực tuyến, thể hiện đầy đủ các lớp thông tin dân cư, cơ sở hạ tầng và các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét cao, truy cập thuận lợi cho tất cả người dân và cộng đồng ở tỉnh Yên Bái và Sơn La thuộc khu vực Tây Bắc.

- Phát triển một ứng dụng phần mềm bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét (FlashFlood App) trên điện thoại thông minh nhằm cung cấp thông tin cho người dân về nguy cơ lũ quét ở tỉnh Yên Bái và Sơn La thuộc khu vực Tây Bắc.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống WebGIS và phần mềm bản đồ trên điện thoại thông minh ở tỉnh Yên Bái và Sơn La thuộc khu vực Tây Bắc: (1) Bản đồ cảnh báo và phân vùng lũ quét; (2) WebGIS bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét trực tuyến; (3) Phần mềm trên điện thoại thông minh (FlashFlood App).

 Sản phẩm của đề tài:

Sản phẩm khoa học

- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế;

- 01 báo cáo tại hội nghị quốc tế;

- 02 bài báo đăng tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

Sản phẩm đào tạo

- 03 thạc sỹ bảo vệ thành công

Sản phẩm ứng dụng

- Báo cáo tổng hợp các kết quả nghiên cứu về phân vùng và cảnh báo lũ quét ở khu vực nghiên cứu.

- Bản đồ phân vùng và cảnh báo báo lũ quét độ phân giải cao (20 m/pixel) khu vực nghiên cứu, in ấn phát trực tiếp cho người dân và cộng đồng.

- Hệ thống WebGIS bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét trực tuyến, thể hiện đầy đủ các lớp thông tin về dân cư, cơ sở hạ tầng và các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét cao, truy cập thuận lợi cho tất cả người dân và cộng đồng.

- Phần mềm bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét trên điện thoại thông minh (FlashFlood App) nhằm cung cấp thông tin cho người dân về nguy cơ lũ quét ở khu vực nghiên cứu

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống WebGIS và phần mềm bản đồ trên điện thoại thông minh (FlashFlood App).

- Các bản đồ thành phần cho xây dựng mô hình phân vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét.

- Bộ cơ sở dữ liệu GIS phục vụ phân vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét khu vực nghiên cứu.

- Mô hình cảnh báo nguy cơ lũ quét khu vực nghiên cứu

 

Phòng KHCN