Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học & Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 27

06/09/2020

Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam trân trọng gửi tới các Chi hội Hội KH&CN Mỏ Việt Nam và các nhà khoa học Thông báo số 2 của Hội nghị Khoa học & Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XXVII (xem file đính kèm) với một số thông tin chính sau:

- Số bài báo nhận được: gần 80 bài

- Điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức (do ảnh hưởng của dịch Covid-19): một thời điểm thích hợp trong Quý 4 năm 2020, dự kiến tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình (theo kế hoạch cũ là 25-26/9/2020 tại TP. Vũng Tàu).

Phòng KHCN

File đính kèm
Các bài viết khác