Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2018 (đợt 1)

14/05/2019

Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2018 (đợt 1)

TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị (Bộ môn)

Mã số

Ghi chú

1

Nghiên cứu đề xuất thuật toán phân tách tiếng nói từ tín hiệu thu âm có nhiễu ở mức cao để hỗ trợ hệ thống nhận dạng tiếng nói trong môi trường nhiễu.

ThS Dương Thị Hiền Thanh

Tin học Kinh tế

T18-01

 

2

Nghiên cứu phát triển phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí-lỏng trong ống thẳng dựa trên các mô hình lý thuyết hiện tại để hiện đại hóa quá trình tính toán trong quá trình khai thác dầu khí

TS Nguyễn Như Hùng

Sức bền vật liệu

T18-02

 

3

Nghiên cứu tuyển quặng Cromit Cổ Định – Thanh Hóa cỡ hạt mịn bằng thiết bị  tuyển siêu trọng lực Knelson và bàn đãi bùn

ThS Lê Việt Hà

Tuyển khoáng

T18-03

 

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng nước và độ thông khí đến quá trình rơi của các hạt khoáng có tỷ trọng khác nhau trong thiết bị tuyển nổi dòng nước ngược

ThS Phạm Thị Nhung

Tuyển khoáng

T18-04

 

5

Nghiên cứu cải tiến biên dạng rotor bơm thùy để nâng cao hiệu suất bơm

TS Nguyễn Văn Tuệ

Kỹ thuật cơ khí

T18-05

 

6

Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ rò gió với một số thông số của ống gió sử dụng trong thông gió khi đào đường lò ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh

ThS Đặng Phương Thảo

Khai thác hần lò

T18-06

 

7

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ESR trong định tuổi hoạt động đứt gãy hiện đại, lấy ví dụ khu vực Quảng Nam

KS Vũ Anh Đạo

Địa chất

T18-07

 

8

Nghiên cứu phát triển mô hình ba chiều điều kiện địa chất công trình khu vực Hà Nội

TS Nhữ Việt Hà

Địa chất công trình

T18-08

 

9

Nghiên cứu thành phần hóa học loài Vitex trifolia

ThS Nguyễn Thị Kim Thoa

Tìm kiếm thăm dò

T18-09

 

10

Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá các mô hình thống kê cho dữ liệu RADAR độ mở tổng hợp

TS Lê Thu Trang

Đo ảnh và Viễn thám

T18-10

 

11

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của mô hình số độ cao DEM dạng grid bằng mạng nơ ron Hopfield

ThS Nguyễn Thị Thu Hương

Trắc địa phổ thông và Sai số

T18-11

 

12

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá các chỉ số mức độ phơi lộ thiên tai thường gặp bằng GIS kết hợp phân tích  đa chỉ tiêu phục vụ cho đánh giá hiểm họa thiên tai tổng quát cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

ThS Dương Anh Quân

Đo ảnh và Viễn Thám

T18-12

 

13

Ứng dụng một số thư viện mã nguồn mở biểu diễn trực quan mô hình 3D thành phố trên nền Web

TS Lã Phú Hiến

Trắc địa phổ thông và Sai số

T18-13

 

14

Đánh giá vai trò của khí tự nhiên trong quá trình chuyển dịch năng lượng ở khu vực Châu Á đến 2050

TS Lê  Minh Thống

Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí

T18-14

 

15

Xây dựng mô hình dự báo dòng tiền và lựa chọn mô hình xác định ngân quỹ tối ưu cho các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam

TS Nguyễn Thị Kim Oanh

Kế toán doanh nghiệp

T18-15

 

16

Ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến cam kết với tổ chức của công nhân sản xuất trực tiếp trong các doanh nghiệp khai thác than hầm lò khu vực Quảng Ninh

ThS Nguyễn Đức Thắng

Quản trị doanh nghiệp Mỏ

T18-16

 

17

Nghiên cứu giải pháp tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát triển than của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030

TS Lưu Thị Thu Hà

Kế toán Doanh nghiệp

T18-17

 

Phòng KHCN