Chúc mừng 02 tân Giáo sư và 14 tân Phó Giáo sư Trường Đại học Mỏ - Địa chất

02/02/2018

Ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất vinh dự có 02 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 14 ứng viên vinh dự đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2017. Xin được chúc mừng các tân Giáo sư và Phó Giáo sư của Trường Đại học Mỏ - Địa chất!

1- Giáo sư Trần Thanh Hải 

2- Giáo sư Bùi Xuân Nam

3- Phó Giáo sư Nguyễn Việt Hà

4- Phó Giáo sư Phạm Văn Hòa

5- Phó Giáo sư Phạm Văn Luận

6- Phó Giáo sư Nguyễn Thị Hoài Nga

7- Phó Giáo sư Khổng Cao Phong

8- Phó Giáo sư Bùi Ngọc Quý

9- Phó Giáo sư Nguyễn Văn Sáng

10- Phó Giáo sư Phạm Trung Sơn

11- Phó Giáo sư Lê Đức Tình

12- Phó Giáo sư Nguyễn Văn Trung

13- Phó Giáo sư Nguyễn Thế Vinh

14- Phó Giáo sư Đỗ Như Ý

15- Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Khánh

16- Phó Giáo sư Vũ Bá Dũng

Phòng CTCT - Truyền thông