Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức lần thứ 47

18/11/2020

Ngày 17/10/2020, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức lần thứ 47 nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Nhà trường trong năm học 2019 -2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Về dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất và  212 đại biểu đại diện cho gần 800 cán bộ viên chức trong toàn trường. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã  nhận được rất nhiều ý kiến chất vấn, đề xuất tại hội trường và nhiều ý kiến của hội nghị cán bộ viên chức cấp cơ sở của các đơn vị về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, tài chính tiền lương, đào tạo, tuyển sinh, quản lý sinh viên, khoa học công nghệ, truyền thông... Từng vấn đề đều được trưởng các đơn vị giải trình và được Ban Lãnh đạo Nhà trường đề nghị các phòng ban liên quan tiếp thu, xem xét, sửa đổi, đưa vào quy chế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu người học và cán bộ viên chức. Một số vấn đề cần huy động tất cả các nguồn lực, sự chung tay của tất cả các cán bộ và các phòng ban trong trường.

Thay mặt Ban Lãnh đạo, GS.TS Trần Thanh Hải – Hiệu trưởng đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, đóng góp của các cán bộ viên chức, giảng viên trong trường. Hiệu trưởng hứa hẹn sẽ xem xét lại toàn bộ các ý kiến để đưa vào chương trình hoạt động, kế hoạch phát triển trong thời gian tới nhằm từng bước phát triển đời sống cán bộ, giúp công tác quản lý, điều hành ngày một hiệu quả.

Trên cơ sở các ý kiến đã được bàn bạc, thảo luận cụ thể, dựa trên kết quả các công việc thực tế, dựa trên cơ sở tổng kết tình hình hoạt động và dựa trên số liệu, Hội nghị đã tìm ra giải pháp phù hợp cho năm học tới. Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã được 100% thành viên tham dự Hội nghị thông qua với 9 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể của năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020 – 2030.

2. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trường theo định hướng phát triển.

3. Nâng cao chất lượng chuyên môn và đạo đức của đội ngũ cán bộ viên chức nhà trường;  Bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ viên chức và sinh viên.

4. Triển khai cải tiến chất lượng nhà trường.

5. Tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức cơ chế quản lý cơ chế hoạt động công tác xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ.

6. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm.

7. Tổ chức thực hiện kế hoạch trung hạn phát triển khu đô thị đại học giai đoạn 2021 – 2025; Hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết các công trình xây dựng Khu A1.

8. Tiếp tục đẩy mạnh, tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động truyền thông nhằm phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị, hướng đến sự phát triển bền vững thông qua việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu Nhà trường.

9. Tiếp tục tăng cường tìm kiếm và thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa cho cơ sở vật chất; nâng cấp phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm để phù hợp với hoạt động đào tạo và cơ cấu sinh viên của trường.

Dưới đây là toàn cảnh Hội nghị:

 
Toàn cảnh
GS.TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 
Đoàn chủ tịch trả lời chất vấn của các đại biểu
TS Lê Hồng Anh - Trưởng khoa CNTT góp ý bản dự thảo Báo cáo tại Hội nghị CBVC lần thứ 47
PGS.TS Nguyễn Việt Hà giải trình các câu hỏi liên quan đến chuyên môn của phòng
PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh trả lời câu hỏi của các đại biểu
TS Bùi Mạnh Tùng - Thư ký Hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức lần thứ 47

 

Phòng QHCC & DN