Thủ tục 18. Cấp lại bảng điểm

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin cấp lại bảng điểm (mẫu số 18, Phụ lục II lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

- Nộp lệ phí 10.000đ/bản.

Thời gian giải quyết

3 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn. 

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.