Thủ tục 8. Nghỉ học tạm thời

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin nghỉ học tạm thời (mẫu số 8, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

- Photo hồ sơ bệnh án (nếu xin nghỉ do ốm đau, tai nạn…).

Thời gian giải quyết

7 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.