Thủ tục 2. Chứng thực bản sao từ bản chính văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ, bảng điểm

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ, bảng điểm do Trường Đại học Mỏ - Địa chất cấp kèm theo bản chính (để đối chiếu).

- Nộp lệ phí 5.000 đồng/1 bản hồ sơ chứng thực.

Thời gian giải quyết

2. Quy trình

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Hành chính Tổng hợp.

- Phòng Hành chính Tổng hợp xử lý và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho tập thể, cá nhân.

3. Thời gian giải quyết

Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hàng ngày.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây