Thủ tục 19. Cấp giấy chứng nhận đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp (mẫu số 19, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

- Nộp lệ phí 10.000đ.

Thời gian giải quyết

3 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.