Thủ tục 20. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thay bằng đã mất

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng (mẫu số 20, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

- Bản công chứng chứng minh thư, giấy khai sinh

- Bản photo bằng đại học, bảng điểm (nếu có)

- Nộp lệ phí 100.000đ/ bản.

Thời gian giải quyết

7 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.