Thủ tục 29. Xác nhận là Sinh viên đã từng học tại trường

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin xác nhận (mẫu số 29, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

- Bản sao bằng tốt nghiệp kèm theo bản gốc (để đối chiếu).

Thời gian giải quyết

2 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.