Thủ tục 36. Thanh toán tiền hỗ trợ thực tập tốt nghiệp

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Hồ sơ, thủ tục

+ Giấy đề nghị thanh toán tiền hỗ trợ thực tập tốt nghiệp (mẫu số 36, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

+ Quyết định cho phép sinh viên đi thực tập tốt nghiệp (bản dấu đỏ; lớp trưởng tập trung toàn bộ quyết định của sinh viên lớp (ngành…) để thanh toán 1 lần sau khi kết thúc thời gian thực tập theo quy định của Nhà trường).

+ Công lệnh thực tập (có xác nhận của nơi đến thực tập)

+ Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân (bản phô tô) của lớp trưởng.

Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại Giấy hẹn

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch tài chính

- Nếu hồ sơ đúng, hợp lệ, Phòng Kế hoạch tài chính liên hệ và chi tiền cho người học (lớp trưởng). Khi lên lấy tiền người học mang theo Giấy hẹn và Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân bản gốc để đối chứng. Phòng Kế hoạch tài chính xác nhận vào Giấy hẹn và gửi trả Bộ phận một cửa lưu sổ kết quả giải quyết.

- Nếu hồ sơ không đúng, đủ, Phòng Kế hoạch tài chính trả lại hồ sơ kèm theo bản yêu cầu hoàn thiện cho Bộ phận một cửa. Bộ phận một cửa liên hệ với sinh viên để trả lại hồ sơ.

Thời gian giải quyết

03 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây