Thủ tục 37: Thanh toán tiền Tết Nguyên đán cho sinh viên

Hồ sơ, thủ tục

+ Giấy đề nghị thanh toán (mẫu số 36, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

- Danh sách lớp có xác nhận của phòng Công tác Chính trị sinh viên về thông tin lớp trưởng và số lượng sinh viên của lớp.

- Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân (bản phô tô) của lớp trưởng.

Thời gian giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại Giấy hẹn

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch Tài chính

- Nếu hồ sơ đúng, hợp lệ, Phòng Kế hoạch Tài chính liên hệ và chi tiền cho người học (lớp trưởng). Khi lên lấy tiền người học mang theo Giấy hẹn và Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân bản gốc để đối chứng. Phòng Kế hoạch Tài chính xác nhận vào Giấy hẹn và gửi trả Bộ phận một cửa lưu sổ kết quả giải quyết.

- Nếu hồ sơ không đúng, đủ, Phòng Kế hoạch Tài chính trả lại hồ sơ kèm theo bản yêu cầu hoàn thiện cho Bộ phận một cửa. Bộ phận một cửa liên hệ với sinh viên để trả lại hồ sơ.

02 ngày kể từ khi nhận hồ sơ