Văn phòng: Phòng F208, Tầng 2, Nhà F, khu A, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043 7525303

Email: kythuatxaydung@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển
Bộ môn Kỹ thuật xây dựng, Khoa Xây dựng được thành lập theo quyết định số 845/QĐ-MĐC ngày 26 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ-Địa chất với chức năng trực tiếp quản lý và đào tạo các hệ, các bậc học trong trường, tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, bồi dưỡng cán bộ và trực tiếp quản lý sinh viên chuyên ngành đào tạo.
Ngày 29 tháng 2 năm 2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất ký Quyết định số 160/QĐ-MĐC về việc mở chuyên ngành đào tạo “Xây dựng dân dụng và công nghiệp” và giao cho Bộ môn Kỹ thuật xây dựng, Khoa Xây dựng trực tiếp quản lý chuyên ngành đào tạo này. Năm học 2012-2013, Nhà trường bắt đầu tuyển sinh khóa sinh viên chính quy đầu tiên (Khóa 57) theo học chuyên ngành “Xây dựng dân dụng và công nghiệp”.
2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị
Tính đến tháng 08/2017, tổng số cán bộ giảng dạy của Bộ môn là 11 người trong đó có 01 PGS.TS, 03 TS, 05 NCS ở Đức, Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan và Nga, 02 ThS.
3. Cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm
4. Hoạt động chính và những kết quả đạt được
- Công tác đào tạo: tham gia giảng dạy các môn học thuộc ngành Kỹ thuật công trình Xây dựng, trực tiếp quản lý và đào tạo sinh viên chuyên ngành “Xây dựng dân dụng và công nghiệp”
- Đề tài công trình NCKH và Dự án: thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; thực hiện 03 hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với Công ty Xây dựng Mỏ hầm lò 2 - Vinacomin, Công ty TNHH MTV Than Quang Hanh - Vinacomin, Công ty TNHH MTV Than Thống Nhất - Vinacomin.
Công bố hàng chục bài báo, báo cáo khoa học ở các tạp chí, tuyển tập, kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.
- Quan hệ hợp tác Quốc tế, Doanh nghiệp và Đào tạo: có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ quan, tổ chức, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, các công ty, doanh nghiệp, ... trong và ngoài nước như: Trường Đại học Tổng hợp Ruhr-Bochum (CHLB Đức), Trường Đại học Tổng hợp Freiberg (CHLB Đức), Trường Đại học Lile (Pháp) , Trường Đại học Lyon (Pháp), Trường Đại học xây dựng Mátxcơva (Nga), Trường Đại học Sejong (Hàn Quốc), Trường Đại học Công nghệ Suranaree (Thái Lan), Trường Đại học Tổng hợp Mỏ (Nga), Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Đại học Giao thông - vận tải, Viện Cơ học, Viện KHCN Mỏ, Viện Khoa học Xây dựng,...v.v.
5. Mục tiêu và Định hướng phát triển
- Công tác đào tạo: tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất để xin mở đào tạo Cao học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Công tác cán bộ: tiến tới 100% cán bộ giảng dạy của Bộ môn có trình độ từ Tiến sĩ trở lên.
- Đề tài công trình NCKH và Dự án: Hợp tác với các cơ quan, tổ chức, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, các công ty, doanh nghiệp, ... trong và ngoài nước trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
- Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng: chuẩn bị xuất bản các Giáo trình, Bài giảng, Tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
- Công tác đoàn thể:
- Công tác và hoạt động sinh viên:
6. Khen thưởng
- Tập thể:
- Cá nhân: