Trần Thị Hải Vân
ThS.Trần Thị Hải Vân
Ủy viên BCH CĐ Khoa, Nhân viên hành chính
Họ và tên Trần Thị Hải Vân
Đơn vị Công Đoàn Khoa, Phòng Thí nghiệm Địa - Tin học
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa, Nhân viên hành chính
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0983211977
Email tranthihaivan@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác xúc bốc – vận tải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Mã số CNKK.003/19, Thư ký, Thành viên chính Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và Gis trong quản lý, giám sát đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới phía bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng, Mã số VT-UD.07/18-20, Thư ký, Thành viên chính Đang thực hiện

3. Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL khoa học công nghệ., Mã số TN18/CO5, Thành viên tham gia Đang thực hiện

4. Nghiên cứu lựa chọn và áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghiệp đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro và tận thu tài nguyên khi khai thác phần trữ lượng than ở các khu vực dưới moong lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả, Mã số ĐTKHCN.CNKK.149/20, Thư ký, Thành viên chính Đang thực hiện

5. Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong công tác giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc Bộ, ứng dụng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Mã số KHCN-VT12-15, tham gia Đang thực hiện

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và ATlats điện tử Tổng hợp vùng Tây Nguyên, Mã số T22/TN3, Tham gia đề tài nhánh Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất trên máy chủ tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, thí điểm tại tỉnh Lai Châu, Mã số CT.2019.01.05, Thành viên chính Đang thực hiện

2. Nghiên cứu đề xuất thuật toán và quy trình xử lý ảnh máy bay không người lái phục vụ cứu nạn, Mã số B2015-02-26, Tham gia, Nghiệm thu 2017

3. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học và cao đẳng, Mã số B2010-02-27NV, Tham gia Đang thực hiện

4. Xây dựng bộ Từ điển số Địa Tin học Anh - Việt, Mã số B2010-02-91, Tham gia Đang thực hiện

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. 0

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Mai Văn Sỹ, Tạ Minh Tuấn, Nguyễn Trường Xuân, Trần Thị Hải Vân, Nguyễn Thị Mai Dung, Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Application of virtual 3D city models in urban planning, GIS-IDEAS 2018, Tr 305-319, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Hoàng Long, Trần Thị Hải Vân, Nguyễn Thị Hải Yến, Nghiên cứu truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị di động với hệ thống máy chủ, Tạp chí Khoa học và Bản Đồ, 43, 42, 2020

2. Trần Thị Hải Vân, Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Hoàng Long, Trần Anh Tuấn, Nghiên cứu giải pháp lưu trữ bản đồ ngoại tuyến trên thiết bị di động, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 42, 2019

3. Trần Thị Hải Vân, Vũ Duy Tấn, Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bài báo tạp chí Khoa học nghiên cứu chính sách và quản lý, 2017

4. Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Thị Mai Dung, Trần Thị Hải Vân, Lưu Văn Doanh, Trần Quốc Sự, Kỹ thuật ghép nối ảnh vệ tinh VNREDSat-1, tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, 29, 2016

5. Nguyễn Trường Xuân, Đoàn Khánh Hoàng, Trần Thị Hải Vân, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Đình Kỳ, Mô hình cơ sở dữ liệu phân quyền người dùng ứng dụng trên webatlas Tây Nguyên, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 2015

6. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Long, Trần Thị Hải Vân, Nghiên cứu các cấu trúc dữ liệu bẳng băm và sử dụng phương pháp băm kép để xây dựng phần mềm từ điển Địa tin học Anh - Việt, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35, 2011