Bùi Thị Ánh Nguyệt
ThSBùi Thị Ánh Nguyệt
Nhân viên hành chính
Họ và tên Bùi Thị Ánh Nguyệt
Đơn vị Bộ môn Tin học Địa chất
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1975
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0977475724
Email buithianhnguyet@humg.edu.vn