Trần Trung Chuyên
GV.TS.Trần Trung Chuyên
Trưởng phòng, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Trần Trung Chuyên
Đơn vị Hội đồng Khoa, Phòng Thí nghiệm Địa - Tin học, Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Trưởng phòng, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0243 755 1112
Số điện thoại nhà riêng 0983 448 779
Số điện thoại di động 0983 448 779
Email trantrungchuyen@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

7.09, Nhà C, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Google Scholar:
ResearchGate:
App Store, Apple Inc.:
Social network:
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Thi Thuy Duong Doan, Colin Binns, Ngoc Minh Pham, Yun Zhao, Thi Phuong Hoa Dinh, Thi Thu Ha Bui, Trung Chuyen Tran, Xuan Hoai Nguyen, Roslyn Giglia, Fenglian Xu, and Andy Lee, Improving Breastfeeding by Empowering Mothers in Vietnam: A Randomised Controlled Trial of a Mobile App, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 15, 5552, 2020

2. Dieu Tien Bui, Himan Shahabi, Ataollah Shirzadi, Kamran Chapi, Nhat-Duc Hoang, Binh Thai Pham, Quang-Thanh Bui, Chuyen-Trung Tran, Mahdi Panahi, Baharin Bin Ahamd, Lee Saro, A Novel Integrated Approach of Relevance Vector Machine Optimized by Imperialist Competitive Algorithm for Spatial Modeling of Shallow Landslides, Remote sensing, 10, DOI:10.3390/rs10101538, 2018

3. Dieu Tien Bui and Chuyen Trung Tran and Biswajeet Pradhan and Inge Revhaug and Razak Seidu, iGeoTrans – a novel iOS application for GPS positioning in geosciences, Geocarto International, 30, 2, 202-217, 2015

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Dương Thành Trung, Trương Minh Hùng, Trần Trung Chuyên, Đỗ Văn Dương, Nâng cao độ chính xác hệ thống dẫn đường tích hợp GNSS/INS cùng điều kiện ràng buộc vận tốc không đối với các hướng vuông góc với hướng di chuyển, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 2017

2. Trần Trung Chuyên, Nguyễn Thị Mai Dung, Lê Hồng Anh, Nguyễn Trường Xuân, Đào Ngọc Long, Phân tích và mô hình hóa dữ liệu cảm biến quán tính của iPhone sử dụng phương sai Allan, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 2016

3. Bùi Tiến Diệu, Trần Trung Chuyên, Nghiên cứu lựa chọn phép chiếu bản đồ cho các bản đồ trong tập atlas các nước Đông Nam Á, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 2011

4. Trần Trung Chuyên, Bùi Tiến Diệu, Ứng dụng tin học xây dựng lưới chiếu và tính toán biến dạng của một số phép chiếu bản đồ, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 2010